معرفی راکتور ورودی/خروجی

چوک (Line Reactor)

 از جمله تجهیزات پر کاربرد در درایوها، چوک یا همان راکتور می باشد که در ورودی و خروجی درایو نصب می گردد.

چوک مرسوم ترین تجهیزی است که به منظور کاهش هارمونیک اینورترها مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین جهت حفاظت از اینورتر و الکتروموتور ، چوک بهترین گزینه است.

در مواردی که فاصله درایو تا الکتروموتور بیش از 100 متر باشد، باید حتما از چوک خروجی استفاده گردد.

با نصب چوک ورودی، عمر مفید درایو و با استفاده از چوک خروجی عمر الکتروموتور و کابل ها افزایش می یابد.

    Cart