سوالات متداول

در درایوهای هانیکس ،گروه اختصاصی U0 برای نمایش پارامترهای مختلف اینورتر استفاده می شود.

ابتدا مرجع فرکانس خروجی را توسط پارامتر P0-03 بر روی 1 قرار دهید و سپس با قرار دادن دو ورودی دیجیتال از ورودی های دیجیتال D1~D6 بر روی Terminal UP,Terminal DOWN، می توان توسط ولوم دیجیتال فرکانس خروجی را کاهش و افزایش داد.

توسط پارامتر P6-10 و قرار دادن آن بر روی 0 موتور توسط شیب توقف(DEC) می ایستد و با قرار دادن این پارامتر بر روی 1 موتور توسط اینرسی متوقف می شود.

توسط پارامتر P8-48 و قرار دادن آن بر روی 0 فن پس از ران شدن درایو ، روشن می شود و با قرار دادن این پارامتر و قرار دادن آن بر روی 1 فن پس از اتصال برق به درایو، روشن می شود.

توسط پارامتر P0-15 می توان فرکانس کریر را می توان تنظیم نمود. توجه نمایید که افزایش بیش از حد فرکانس کریر باعث افزایش گرمای موتور می شود و این پارامتر را باید در مقدار مناسب تنظیم نمود.

در اینورترهای هانیکس ، مقاومت ترمز را به پایه های PB,(+) و در اینورترهای با توان بالاتر از 37KW که دارای یونیت ترمز داخلی نیستند، یونیت ترمز به پایه های (+)و(-) متصل می شود.

بله. گروه اختصاصی PB برای راه اندازی کانتر داخلی درایوهای هانیکس است و شما بدون نیاز به تجهیز جانبی دیگری می توانید از قابلیت کانتر استفاده نمایید

اگر کابل برق ورودی اینورتر بیش از 100متر باشد، باید از چوک ورودی در قسمت برق ورودی اینورتر استفاده نمایید.

اگر کابل اتصال موتور به اینورتر بیش از 100متر باشد ، احتیاج است که در خروجی اینورتر از چوک خروجی استفاده شود.

P0-03=1 (مرجع فرکانس کی پد و در صورت قطع برق، فرکانس به مقدار تنظیم شده بازمیگردد)

اولین خطا در پارامتر P9-14 , دومین خطا در پارامتر P9-15 و سومین خطا در پارامتر P9-16 ذخیره می شود.

تنظیم فرکانس JOG در پارامتر P8.00

تنظیم شیب راه اندازی JOG در پارامتر P8.01

تنظیم شیب توقف JOG در پارامتر P8.02

    Cart